Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekThe family named Bohus, Bohuss, Bohusch or Bohuš is an old Hungarian noble family and their roots reach back far to the year 1231. The members of this family moved and scattered all over the world from the „family cradle“ in Liptov region in Slovakia. A lot of Bohus families live, except the states of the former Hungarian state, also in Poland, Czech rep., the USA and in other countries. I would like to gradually fill in this site with some informations about the family and the history of this family. I would be also glad this way to ask people with this family name, who would like to help to make complete the informations about the family, to contact me and help me this way with the site, that should serve all those who own the family name Bohus.  

_____________________      

 

 

Obrazek

 

 

Rodina s priezviskom Bohus, Bohuss, Bohusch alebo Bohuš je starý uhorský šľachtický rod, ktorého korene siahajú ďaleko do roku 1231. Z "rodinnej kolísky", Liptova sa časom jednotlivý členovia rodu odsťahovali a roztratili po svete. Dnes žije okrem nástupníckych štátov bývalého Uhorska mnoho Bohušovcov v Poľsku, Čechách, USA a inde. Rád by som túto stránku postupne naplnil informáciami o rodine a jej histórii. Bol by som však rád, ak by sa mi podarilo touto cestou oslovil aj ďalších nositeľov priezviska Bohuš, ktorí by mali záujem sa so mnou skontaktovať a pomôcť pri dopĺňaní informácií na tejto stránke, ktorá by mala patriť všetkým nositeľom tohoto priezviska.  

 

 

_____________________ 

A BObrazekohus, Bohuss, Bohusch, vagy Bohuš család egy ősi birtokadományos család, melyből Semel fia Behár nyert elsőként 1231-ben birtokot II. András királytól, a királynak tett szolgálatokért. Jelenleg a történelmi Magyar Királyság utódállamain kívül élnek még Bohus családnevűek Lengyelország, Csehország, USA és más országok területén, kik nemesi származásukat szintén a Behárfalvi Bohus családra hivatkoznak. A honlap 

 

 

 

_____________________ 

Copyright © Š. Bohuš